PROFESSIONEL FILMKLIPPNING

KLICKA PÅ BILDEN FÖR TIDSDOKUMENT

OCH I DAG DIGITALT


KURSPLAN FÖR FILMREDIGERING

Kursen vänder sig till yrkesanvändare eller filmintresserade som vill lära sig digital redigering.
Kurserna anordnas när det finns intresse och tid.

ALLA KURSER LÄGGS UPP INVIDUELLT, KURSEN STARTAR DÄR DINA KUNSKAPER SLUTAR.
 KURSERNA ÄR PRAKTIKBASERADE HAR DU EN EGEN FILM SÅ KAN VI KLIPPA DEN TILLSAMMANS.


KURSPLAN

Inledning: genomgång av alla systemkomponenter, hård / mjukvara Genomgång, snabb kommando,

Genomgång av Grundmaterial: inloggnings förfarande, sorterings alternativ Grovklippning, bild och ljud,
PRAKTISKA ÖVNINGAR ON-LINE: Batch digitize, finjusteringar bild och ljud ON-LINE:
Genomgång, tillämpning av olika effekter (bild) ON-LINE:
Genomgång, tillämpning av grafik, textning, speaker, ljudhantering OFF & ON-LINE,
Genomgång , Edl listor, cut list, att spara projekt Import av projekt.
Utvärdering, övriga frågor .

RYMDSKEPPET

ARTISTER FÖR FRED

VAPENVILA

Nybyggarland

THE GLOBAL GENARATION

MED Hoppet SOM Vapen

AT BRÄNNA ETT LIV

SOMMARSPRÅNG

ATT VILJA VÅGA

TAK

BACHA-POCH

BLACK OUT